KURS STERNIKA MOTOROWODNEGO

KURS HOLOWANIA

UPRAWNIENIA:
(Rozporządzenie Ministra Sportu I Turystyki z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie uprawiania turystyki wodnej)

Osoba posiadająca stopień sternika motorowodnego uprawniona jest do:
1. Prowadzenia jachtów motorowych po wodach śródlądowych
2. Prowadzenia jachtów motorowych do 12 metrów długości po wodach morskich w strefie do 2Mm od brzegu oraz po morskich wodach wewnętrznych w porze dziennej
Osoby, które nie ukończyły 16 roku życia mogą prowadzić jachty do 60 kW.

WYMAGANIA

 • ukończone 14 lat,
 • złożyć wniosek o wydanie patentu (generowany ze strony www.pzmwinw.pl)
 • dołączyć do wniosku jedno zdjęcie legitymacyjne,
 • osoby uprawnione do zniżki (młodzież ucząca się poniżej 26 roku życia) - kserokopię dokumentu uprawniającego do zniżki (ksero legitymacji)
 • osoby niepełnoletnie - pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych,

TERMINY 

Nabór ciągły.

Najbliższy przewidywany  termin: 24-25.03.2018 r.

oraz termin: 18.03.2018

 

teoria: sobota od godziny 8:00,

praktyka: sobota po 12:30, niedziela 8:00
Egzamin: niedziela po godz. 12.00

PROGRAM SZKOLENIA
I. wiedza teoretyczna:

1. Podstawy budowy jachtów motorowych;
2. Silniki i układy napędowe, w tym:budowa silników,
   - obsługa i konserwacja silników,
   - zasady rozruchu i zatrzymania pracy silników,
   - podstawowe wiadomości o pędnikach jachtów motorowych,
3. Manewrowanie jachtem motorowym;
4. Zasady prowadzenia skuterów wodnych;
5. Podstawy locji, w tym w szczególności:
   - znaki żeglugowe i oznakowanie dróg wodnych,
   - mapy i przewodniki,
   - drogi wodne i budowle hydrotechniczne;
6. Wiadomości z zakresu ratownictwa wodnego, w tym;
   - podstawowe informacje o morskich służbach ratowniczych,
   - wyposażenie jachtu w środki bezpieczeństwa i posługiwanie się nimi,
   - działania w przypadku wywrotki jachtu, awarii lub wypadku,
   - postępowanie w sytuacji "człowiek za burtą",
   - udzielanie pierwszej pomocy,
   - hipotermia oraz pierwsza pomoc,
7. Wiadomości z zakresu meteorologii, w tym:
   - skala prędkości wiatru,
   - zjawiska meteorologiczne i ich oznaki,
   - komunikaty meteorologiczne;
8. Pomoce nawigacyjne;
9. Ochrona wód przed zanieczyszczeniem;
10. Podstawowe przepisy prawa drogi na morskich i śródlądowych drogach wodnych,

II. Umiejetności praktyczne:

1. Manewrowanie jachtem motorowym w zakresie:
   - przeprowadzenie jachtu motorowego przy spotkaniu z innym jachtem oraz jego wyprzedzaniem,
   - wykonanie manewrów:
   - odejście i podejście do nabrzeża,
   - pływanie kursem prostym,
   - cyrkulacja,
   - inercja,
   - alarm "człowiek za burtą",
   - kotwiczenie i cumowanie w różnych warunkach:
2. Kierowanie załogą, wydawanie komend i egzekwowanie ich wykonania we właściwym  momencie;
3. Praca w charakterze członka załogi;
4. Podstawowe prace bosmańskie.

EGZAMIN

Egzamin na patent sternika motorowodnego przeprowadza Komisja Egzaminacyjna powoływana przez Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego. Egzamin odbywa się na koniec kursu - drugiego dnia szkolenia na sprzęcie na którym odbywał się kurs.
Na egzamin należy zabrać dokument tożsamości. Opłaty za egzamin i wniosek o patent wnosi się poprzez system rejestrujący na egzamin na stronie www. pzmwinw.pl Egzamin składa się z części teoretycznej i praktycznej. Część teoretyczna obejmuje 75 pytań testowych ze wszystkich istotnych zagadnień. Część praktyczna obejmuje: dojście do nabrzeża, odejście od nabrzeża, podejście do człowieka, podejście i odejście od boi.

PŁATNOŚĆ ZA EGZAMIN

 
Instrukcja zgłoszenia:
1. Zapisów na egzamin dokonujemy tutaj ( ul. Głuchowska 39 Poznań tel. 618307801 lub 503366129)

2. Opłata za egzamin: przed egzaminem na ręce egzaminatora przed egzaminem,

  W celu szybszego otrzymania zaświadczenia prosimy o zapisanie się na kurs z tygodniowym wyprzedzeniem            ( dokonanie przedłaty 100 zł za kurs oraz przesłanie danych- Imię, nazwisko, adres, nr pesel, data urodzenia, miejsce urodzenia oraz nr telefonu - na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ).

 


CENA
Cena za szkolenie składa się z 2 części (kurs teoretyczny+kurs praktyczny).
I. Cena kursu na patent sternika motorowodnego:

 • 390 ZŁ

Cena obejmuje:

 • szkolenie teoretyczne (cały program PZMWiNW)
 • szkolenie praktyczne na jachcie motorowym typu RIB,
 • opiekę instruktora motorowodnego PZMWiNW

II. Cena za egzamin i wydanie patentu:

 • dla dorosłych - 250 zł + 50 za patent,
 • dla młodzieży do 26 r. - 125 zł + 25 za patent,

POLECANA LITERATURA

 • Haber Franciszek – Vademecum sternika morskiego
 • Ostrowski Andrzej – Sternik motorowodny.
 • Kolaszewski A., Świdwiński P – Żeglarz i sternik jachtowy

KONTAKT

Instruktor Piotr Zagajewski 503366129