Nauka pływania

  Nauka pływania dla dzieci i dla dorosłych  

Nauka trwa przez cały rok szkolny od września do czerwca. Cykl składa się z 24 zajęć, przeprowadzanych raz w tygodniu. Osoba kończąca kurs musi wykazać się zdobytymi umiejętnościami:

 • skok dowolny do wody,
 • przepłynięcie całego basenu (25 metrów) stylem dowolnym.


  Kontynuacja nauki pływania dla dzieci i dorosłych  

Zajęcia trwają od września do czerwca. Cykl podzielony jest na trzy bloki: nauka pływania stylem grzbietowym, kraulem i żabką. Kontynuację nauki pływania kończy egzamin, podczas którego można zdobyć kartę pływacką. Warunkiem jest:

 • skok do wody,
 • przepłynięcie 5 metrów pod wodą,
 • przepłynięcie 200 metrów stylem dowolnym (w tym przynajmniej 50 metrów na grzbiecie).
 • nurkowanie na głebokość 1.2 m

Koszt wydania karty pływackiej: 25 zł.


  Doskonalenie pływania dla dzieci i dla dorosłych  

Kandydat musi się wykazać umiejętnością pływania trzema stylami: na grzbiecie, kraulem i żabką. Podczas zajęć uczestnicy doskonalą te umiejętności oraz zdobywają nowe: uczą się pływania stylem motylkowym, wykonywania nawrotów, prawidłowego startu i skoku do wody oraz pływania wytrzymałościowego. Poza umiejętnościami praktycznymi, uczestnicy zdobywają też wiedzę na temat bezpieczeństwa, zarówno na wodach otwartych (przed wakacjami letnimi), jak i na akwenach zamarzniętych (przed feriami).



  Intensywna nauka pływania dla dzieci i dla dorosłych  

W czasie wakacji letnich oraz ferii organizujemy intensywne kursy pływania. Zajęcia mogą odbywać się 2 razy w tygodniu w lipcu lub codziennie w czasie dwóch tygodni sierpnia, a także codziennie w czasie dwóch tygodni ferii zimowych.

 

  Indywidualny kurs nauki pływania  

Poziom uczestnika weryfikowany jest na bieżąco na zajęciach i dostosowany do jego możliwości. Szkolimy zarówno tych, którzy po prostu chcą się nauczyć pływać, ale możemy także przygotować uczestnika do maratonu.


  Warto wiedzieć  

 • minimalny wiek uczestników nauki pływania dla dzieci to 4 lata,
 • w celu zapewnienia najbardziej optymalnych warunków nauki, stosujemy podział dzieci na grupy wiekowe:
  • I grupa – od 4 do 6 lat,
  • II grupa – powyżej 6 lat,
 • w przypadku braku możliwości wzięcia udziału w zajęciach, można je odrobić w innej grupie (warunkiem jest zgłoszenie nieobecności przynajmniej dzień przed planowanymi zajęciami),
 • istnieje możliwość szybszej zmiany poziomu nauczania na wyższy i przejść do grupy bardziej zaawansowanej.